Tot en met 20 juni kunt u in de Amsterdamse Beurs van Berlage kennis maken met een reizende tentoonstelling die laat zien dat Da Vinci veel meer was dan de schilder van de Mona Lisa.

Tot en met 20 juni kunt u in de Amsterdamse Beurs van Berlage kennis maken met een  reizende tentoonstelling die laat zien dat Da Vinci veel meer was dan de schilder van de Mona Lisa.

Hij opende in de 15de eeuw zijn geest en was in zijn denken en doen zijn tijd ver vooruit. Naast reproducties van Leonardo’s meest beroemde kunstwerken, bevat de expositie meer dan 60 uit hout gereconstrueerde uitvindingen. Deze zijn door Italiaanse vaklui minutieus in elkaar gezet op basis van Da Vinci’s originele tekeningen. Een groot deel hiervan is door de bezoekers aan te raken en te bedienen. De letterlijke tastbaarheid van het getoonde werk geeft inzicht in de denkwereld van dit universele genie.

davinci.amsterdam

Postbus 360
1620 AJ Hoorn
+31 (0)229 82 02 14
info@vindmagazine.nl

Administratie: te bereiken
op maandag, woensdag
en donderdag.

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn