In Museum In ’t Houten Huis te De Rijp loopt momenteel een unieke tentoonstelling over een onderzoek naar Noord-Nederlandse majolica uit de Gouden Eeuw.

In Museum In ’t Houten Huis te De Rijp loopt momenteel een unieke tentoonstelling over een onderzoek naar Noord-Nederlandse majolica uit de Gouden Eeuw.
Aanleiding voor deze tentoonstelling is de samenwerking met de heer Pieter Jan Tichelaar uit Makkum bij zijn onderzoek en nieuwe uitgifte van zijn boeken over majolica. De tentoonstelling, die duurt tot en met 26 maart 2017, toont niet minder dan 40 schotels. In het najaar gaat een tweede tentoonstelling van start. In totaal worden er dan zo’n 200 schotels en borden geëxposeerd. Bij beide tentoonstellingen is de heer Tichelaar gastconservator.

Administratie
+31 (0)229 74 50 55
te bereiken op maandag,
woensdag en donderdag.
email de administratie

Postadres:
Postbus 360
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn
+31 (0)229 82 02 14
info@vindmagazine.nl