In het Marker Museum is tot en met 1 november een tentoonstelling te zien over de grote watersnood die Marken in 1916 trof.

Eeuwenlang was het water vijand én bondgenoot van de Markers: enerzijds vaak overstromingen, anderzijds de visserij als belangrijkste bron van inkomsten. In 1916, nu een eeuw geleden, ging het goed mis: hoogtij en een zware noordwesterstorm joegen het zoute water van de Zuiderzee over de dijken.

Hoewel men op Marken rekening hield met overstromingen -de woningen stonden op terpen of palen- spoelden er huizen weg en vielen er zestien slachtoffers te betreuren. Het waterpeil bereikte een hoogte van 2.90 meter boven NAP, waardoor vrijwel het hele eiland onder liep, ook de plek waar het Marker Museum staat. Tot en met 1 november 2016 is in het museum een tentoonstelling te zien over de grote watersnood. De vele geëxposeerde foto’s vertellen een droevig verhaal.

 

Marker Museum

Kerkbuurt 44-47, Marken 

www.markermuseum.nl

 

info@vindmagazine.nl
+31 (0)229 82 02 14

Administratie: te bereiken
op maandag, woensdag
en donderdag.

Postadres:
Postbus 360
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn