Met een speciale tentoonstelling gedenkt het RKD in Den Haag het geboortejaar van kunstenaar Jan Roëde (1914-2007).
100 jaar geleden werd de Haagse kunstenaar Jan Roëde geboren. Zijn wieg stond weliswaar in Groningen, maar vanaf zijn prille jeugd tot aan zijn dood in 2007 heeft hij bijna aaneengesloten in Den Haag gewoond en gewerkt. Het RKD, Nederlands Instituut voor kunstgeschiedenis en de Jan Roëde Stichting gedenken het geboortejaar van de kunstenaar met een speciale tentoonstelling.

Met behulp van het rijke archief van Jan Roëde, dat is ondergebracht bij het RKD, kan een goed beeld worden geschetst van zijn veelzijdige kunstenaarschap en ook van zijn betrokkenheid bij de stad Den Haag. De Jan Roëde Stichting, die zijn artistieke nalatenschap beheert, geeft diverse kunstwerken in bruikleen voor deze tentoonstelling.

Roëde maakte onder meer schilderijen, tekeningen, geëmailleerde panelen, geveldecoraties en decors. Ook schreef hij veel. In Frankrijk had hij eveneens succes, zo veel zelfs dat hij zijn oorspronkelijke achternaam (Roede) van een trema op de eerste e voorzag. Jan Roëde overleed in 2007.

De tentoonstelling is te zien t/m december 2014.

RKD

Prins Willem Alexanderhof 5 (KB-complex)
2595 BE Den Haag

www.rkd.nl

 

info@vindmagazine.nl
+31 (0)229 82 02 14

Administratie: te bereiken
op maandag, woensdag
en donderdag.

Postadres:
Postbus 360
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn