Als eerste van een jaarlijks terugkerende serie toont het bekende veilinghuis van 4 tot 14 februari werk van de 19de-eeuwse Leidse kunstenaar en patriciër Alexander Hugo Bakker Korff (1824-1882).

Als eerste van een jaarlijks terugkerende serie toont het bekende veilinghuis van 4 tot 14 februari werk van de 19de-eeuwse Leidse kunstenaar en patriciër Alexander Hugo Bakker Korff (1824-1882).

Hij schilderde voornamelijk intieme interieurs op klein formaat paneel waarin dikwijls zijn ongetrouwde zusters figureerden, keuvelend en nippend aan thee, koffie, cacao of likeur. Daarmee onderscheidde hij zich van de meeste van zijn tijdgenoten en nam hij een aparte plaats in binnen de schilderkunst van de Hollandse 19de eeuw. Soms, gaat de mythe, hulde hij zich in vrouwenkleren en beeldde hij zichzelf af in zijn composities…

Postbus 360
1620 AJ Hoorn
+31 (0)229 82 02 14
info@vindmagazine.nl

Administratie: te bereiken
op maandag, woensdag
en donderdag.

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn