Nog de hele zomer kunnen liefhebbers hun hart ophalen aan dit vermaarde Chinese porselein in keramiekmuseum Het Princessehof. Elke laatste zondag van de maand wordt er om 14.30 uur een instaprondleiding georganiseerd.
Nog de hele zomer kunnen liefhebbers hun hart ophalen aan dit vermaarde Chinese porselein in keramiekmuseum Het Princessehof. Elke laatste zondag van de maand wordt er om 14.30 uur een instaprondleiding georganiseerd.

Tevens wordt er vrijdagmiddag 3 mei tussen 14.00 en 16.00 uur een antiekspreekuur gehouden, waar een expert meer kan vertellen over de achtergronden van uw voorwerpen. Op Hemelvaartsdag staat de deur open voor alle jonge prinsen en prinsessen, die zich verkleed kunnen melden bij de Prinsentuin.

Opgeven antiekspreekuur en Ming Princessedag: info@princessehof.nl of (058) 2948958.

www.princessehof.nl
Postbus 360
1620 AJ Hoorn
+31 (0)229 82 02 14
info@vindmagazine.nl

Administratie: te bereiken
op maandag, woensdag
en donderdag.

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn