Vanaf 7 december 2012 presenteert het Allard Pierson Museum -het archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam- de tentoonstelling Troje. Stad, Homerus en Turkije.

Vanaf 7 december 2012 presenteert het Allard Pierson Museum -het archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam- de tentoonstelling Troje. Stad, Homerus en Turkije.

De tentoonstelling toont de vele gezichten van Troje en biedt de nieuwste perspectieven op de stad. Met ruim 300 bruiklenen uit binnen- en buitenland; niet eerder waren in Nederland zoveel archeologische en cultuurhistorische topstukken uit en over Troje in een tentoonstelling te zien.

De tentoonstelling vormt de spectaculaire afsluiting van de feestelijke viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland.

Administratie
+31 (0)229 74 50 55
te bereiken op maandag,
woensdag en donderdag.
email de administratie

Postadres:
Postbus 360
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn
+31 (0)229 82 02 14
info@vindmagazine.nl