In het kader van de tentoonstelling UNDERGROUND organiseert het Zeeuws Museum op zaterdag 4 februari aanstaande een debat waarin de volgende vragen centraal staan: Hoe moet worden omgegaan met de kennis en objecten in particuliere graverscollecties? Blijven deze voor altijd in particuliere handen? En kan er een dialoog ontstaan tussen boven- en onderwereld?
In het kader van de tentoonstelling UNDERGROUND organiseert het Zeeuws Museum op zaterdag 4 februari aanstaande een debat waarin de volgende vragen centraal staan: Hoe moet worden omgegaan met de kennis en objecten in particuliere graverscollecties? Blijven deze voor altijd in particuliere handen? En kan er een dialoog ontstaan tussen boven- en onderwereld?

Enige gastsprekers lichten hun standpunt toe om vervolgens met een panel in discussie te gaan. Hans Krabbendam (Zeeuws Genootschap) treedt op als dagvoorzitter. Het debat vindt onder de grond plaats in de Middeleeuwse Crypte van het Abdijplein in Middelburg. Het volledige programma is te vinden op onze website www.zeeuwsmuseum.nl. Het debat is gratis bij te wonen, maar u dient zich van te voren aan te melden via rondleidingen@zeeuwsmuseum.nl of 0118 65 30 00 (secretariaat Zeeuws Museum).
info@vindmagazine.nl
+31 (0)229 82 02 14

Administratie: te bereiken
op maandag, woensdag
en donderdag.

Postadres:
Postbus 360
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn