Tegelijk met de grote Jan Sluijters-expositie in het Singermuseum te Laren (tot 22 januari 2012) toont het Affichemuseum in Hoorn tot en met 15 januari 2012 affiches van Jan Sluijters en een aantal van zijn tijdgenoten, onder wie Raoul Hynckes, Leo Gestel, Piet van der Hem, Chris Lebeau en Richard Roland Holst.
Tegelijk met de grote Jan Sluijters-expositie in het Singermuseum te Laren (tot 22 januari 2012) toont het Affichemuseum in Hoorn tot en met 15 januari 2012 affiches van Jan Sluijters en een aantal van zijn tijdgenoten, onder wie Raoul Hynckes, Leo Gestel, Piet van der Hem, Chris Lebeau en Richard Roland Holst.

Zo'n honderd jaar geleden was het ontwerpen van affiches nog volstrekt niet een zelfstandig métier, zoals dat nu het geval is; het vak 'grafisch ontwerper' bestond nog niet. Een reclameplakkaat maken werd dus door opdrachtgevers met verschuldigde eerbied gevraagd aan schilders en tekenaars die hun sporen al ruimschoots hadden verdiend. Jan Sluijters (1881-1957), die in de jaren '10 en '20 zijn weg zocht als expressionistisch en 'luministisch' schilder -later zou hij vooral een fenomenaal portrettist worden- schiep in 1913 zijn eerste affiche en wel voor een tentoonstelling van Nederlandse schilders in Duitsland. Het kleurrijke 'abstracte' plakkaat met de speelse typografie weerspiegelt overduidelijk de richting die de toen 32-jarige schilder had ingeslagen. Zwier in kleur en vormen bleef het kenmerk van zijn affiches, voornamelijk voor culturele doeleinden, zoals theater, exposities en artiestenfeesten. Vrouwelijk naakt vormt vaak de centrale aandachttrekker.

www.affichemuseum.nl
Administratie
+31 (0)229 74 50 55
te bereiken op maandag,
woensdag en donderdag.
email de administratie

Postadres:
Postbus 360
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn
+31 (0)229 82 02 14
info@vindmagazine.nl