Zomertentoonstelling: Nieuw in Enschede. Particuliere verzamelaars en Rijksmuseum Twenthe'.
Het Rijksmuseum Twenthe opent op 2 juli de zomertentoonstelling 'Nieuw in Enschede. Particuliere verzamelaars en Rijksmuseum Twenthe'. Er zijn werken uit particuliere collecties te zien die recent aan het museum zijn geschonken of in bruikleen zijn gegeven. Dit maakt het een echte verzamelaarstentoonstelling.


De aanwinsten lopen uiteen van moderne schilderijen en hedendaagse tekeningen tot prenten en zilver uit de 18de eeuw. In een audiotour vertellen de verzamelaars zelf over hun collectie. Ze vertellen over hun liefde voor de kunst, de drang tot verzamelen en hun beweegredenen om hun collectie uiteindelijk in Rijksmuseum Twenthe onder te brengen.

 

De tentoonstelling loopt tot en met 28 augustus 2011.

info@vindmagazine.nl
+31 (0)229 82 02 14

Administratie: te bereiken
op maandag, woensdag
en donderdag.

Postadres:
Postbus 360
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn