Het geheim van de lijn' is een kleine tentoonstelling van achttien meesterlijke 16de- en 17de-eeuwse prenten en tekeningen uit de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam
'Het geheim van de lijn' is een kleine tentoonstelling van achttien meesterlijke 16de- en 17de-eeuwse prenten en tekeningen uit de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam. De tentoonstelling laat de artistieke mogelijkheden van de lijn zien.

"De meester van de veelzeggende lijn is Rembrandt," zegt Huigen Leeflang, conservator prenten Rijksmuseum. "Zijn vermogen om met enkele streken een gezichtsuitdrukking of lichaamshouding te treffen is eigenlijk nooit geëvenaard."

 

Een van de werken die tijdens de tentoonstelling te zien is, is van de graveur Claude Mellan. Hij sneed in een ononderbroken spiraal het gelaat van Christus in een koperplaat. Andere kunstenaars gebruikten juist losse lijnen om beweging en gemoedstoestand weer te geven.

 

De werken bevinden zich in het Rijksprentenkabinet, dat een onderdeel is van het Rijksmuseum. De tentoonstelling loopt nog tot en met 19 september 2011.

info@vindmagazine.nl
+31 (0)229 82 02 14

Administratie: te bereiken
op maandag, woensdag
en donderdag.

Postadres:
Postbus 360
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn